Natuurlijk moet cacaoprijs omhoog. Net daarvoor komt Fairtrade op

Op dinsdag 14 januari verscheen op de website van MO* een artikel in de reeks MO* onderzoekt: wie wordt beter van fair trade? Dit eerste artikel draagt de misleidende titel Fairtrade als chantagemiddel voor écht eerlijke handel.

Beide titels scheppen onmiddellijk een sfeer van wantrouwen en scepticisme ten opzichte van (de impact van) eerlijke handel en van het fairtradelabel. Het impliceert ook dat fairtrade geen échte eerlijke handel zou zijn, zonder hier dieper om in te gaan.

Als enige argument om dit statement te ondersteunen, vindt de lezer een quote van de heer Ange Aboa, die stelt dat ‘de extra fairtradepremie wordt betaald aan de tussenpersoon die zorgt voor het vervoer of gaat in het beste geval naar de coöperatie.’ Dit is in strijd met de standaarden die Fairtrade hanteert, waarop ook uitvoerig wordt gecontroleerd door een onafhankelijke auditor.

Fairtradepremie

De Fairtradepremie wordt steeds betaald aan de coöperatie, die democratisch beslist hoe dit bedrag wordt ingezet. In de praktijk wordt dit geld geïnvesteerd in projecten die de gemeenschap ten goede komen. De coöperaties moeten rapporteren hoe zij dit geld gebruikt hebben. Deze cijfers zijn trouwens beschikbaar op de website van Fairtrade International. Zij hebben ook de mogelijkheid om een deel in cash te herverdelen onder de boeren.
Verder wil het stuk inzicht bieden in de recente ontwikkelingen in de cacaosector, waarbij de regeringen van Ghana en Ivoorkust hebben beslist om actie te ondernemen om hogere prijzen te garanderen aan cacaoboeren. Ze doen dit door een extra premie op te leggen van 400$ per ton cacao, de Living Income Differential, die vanaf oktober 2020 door elke aankoper moet worden betaald bovenop de marktprijs.

De Living Income Differential is een historische zet in een sector die dringend nood heeft aan meer sociale en ecologische impact. Maar uiteraard is het voor beide regeringen van belang dat cacao-aankopers ook bereid zijn deze extra bedragen te betalen. Daarom was Fairtrade ook één van de eerste organisaties die het initiatief publiekelijk haar steun toekende, in juni 2019. We riepen ook onze partners en licentiehouders op om hetzelfde te doen.

Eerlijke verdeling

Het is dus oneerlijk en niet correct om Fairtrade te voor te stellen als chantagemiddel in deze discussie, of om het label op dezelfde hoop te leggen dan andere duurzaamheidsprogramma’s (‘het komt niet als een verrassing dat duurzaamheidsprogramma’s waaronder Fairtrade (…) het moesten ontgelden’).

Sinds zijn onstaan streeft Fairtrade naar een eerlijke verdeling van rijkdom en macht. Daarom maken producenten ook effectief deel uit van de beslissingsorganen van de organisatie, en bepalen ze mee de strategie, standaarden en prijzen. Daarnaast is Fairtrade nog steeds het enige systeem dat producenten een minimumprijs garandeert en transparant rapporteert over prijs(mechanismen) en impact. De Fairtradepremie voor cacao van $240 per ton is ook veruit de hoogst beschikbare premie op de markt. Voor de cacaoboer is Fairtrade duidelijk financieel de meest interessante optie.

In 2018 voerde Fairtrade Belgium publiekelijk campagne voor hogere prijzen voor cacao met als objectief om leefbare inkomens mogelijk te maken voor de producenten. We publiceerden met de Living Income Reference Price ook een duidelijk streefdoel op vlak van prijzen en zetten in oktober 2019 een eerste stap door de gegarandeerde minimumprijs en premie te verhogen.
Fairtrade is ambitieus en zal, met de steun van haar partners en de consument, blijven strijden voor betere prijzen in de cacaosector. Hier is geen compromis mogelijk: een leefbaar inkomen is een mensenrecht.

SNOCK, C. Natuurlijk moet cacaoprijs omhoog. Net daarvoor komt Fairtrade op. mo.be, 15 januari 2020. Geraadpleegd op 16 januari 2020 via mo.be
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo